พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑) กรมข่าวทหารบก

Close Menu
error: Content is protected !!