เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๖ พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๗ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และภายในหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!