พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Close Menu
error: Content is protected !!