พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ., พ.อ. ธนพล ภักดีภูมิ, พ.อ.อดิศักดิ์ โชวิเชียร และกำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ ดาวเทียม THEOS, THEOS – 2 และ THEOS – 2A รวมถึงเยี่ยมชม ห้องควบคุมดาวเทียม โดยมี คุณปราณปริยา วงค์ษา ผอ.สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สทอภ. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.ย. ๖๖ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Close Menu
error: Content is protected !!