พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่ ๒๔ พ.ค. – ๑๒ ก.ค. ๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทบ. ๑

Close Menu
error: Content is protected !!