พ.อ. ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายเหล่าของ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ณ แหล่งสมาคมทหารการข่าว

Close Menu
error: Content is protected !!