ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่

ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่

ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่
ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้ 👉
http://rajavithi.emergencymed.net/corona/

แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

Close Menu