เว็บไซต์รายงานสถานการณ์ Covid-19

เว็บไซต์รายงานสถานการณ์ Covid-19

เว็บไซต์รายงานสถานการณ์ Covid-19

https://covid19.th-stat.com/

มีการอัปเดตข้อมูลของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยโดยแบ่งแยกหมวดหมู่ของผู้ป่วย เช่น สัญชาติของผู้ป่วย, เพศ, อายุ, สถานะในการรักษา ฯลฯ

Close Menu