คำแนะนำ มาตรการ ความรู้ รายงานสถานการณ์โควิด19

คำแนะนำ มาตรการ ความรู้ รายงานสถานการณ์โควิด19

ประเด็นสำคัญ

      • ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชน และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

สามารถติดตาม คำแนะนำ มาตรการ ความรู้ รายงานสถานการณ์โควิด19 ได้ที่เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค

Close Menu