.:: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมข่าวทหารบก ::.

error: Content is protected !!