จก.ขว.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงส์รัตนาราม

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Continue Reading

พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ทภ.4 และ บชร.4 จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รอง มทภ.4 และ รอง ผบ.บชร.4 ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 13-15 ก.ค.63 พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว…

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. และครอบครัว ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Continue Reading

(วิดิทัศน์) จก.ขว.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Continue Reading
Close Menu