พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ณ โรงเรียนข่าวทหารบก

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในการทดสอบส…

Continue Reading

พล.ต.ดิเรก บงการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นประธาน การจัดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

พล.ต.ดิเรก บงการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นประธาน ก…

Continue Reading

พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสัมมนา จนท.โครงการแหล่งข่าวประชาชน ทบ.

พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสั…

Continue Reading

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับ พ.อ.Poh Boon Hock ผชท.ทหาร สป./ไทย เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับ พ.อ…

Continue Reading
Close Menu