พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. จัดนำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๒๑ เวลา ๐๙๐๐ น.

Continue Reading

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ จก.ขว.ทบ. ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานะสาวรีย์ ร.๕ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร และร่วมพิธีสงฆ์ ณ.ห้อง๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น๒ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ.,รอง จก.ขว.ทบ.,ผอ.สำนักฯ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐

Continue Reading

๑๗ ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๐ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๒ กำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีถวายภัตตาหารเพล ตามลำดับ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม(ศาลาอรพิน) เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐

Continue Reading

เมื่อ 23 ธ.ค. 63 พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานร่วมกับ สมช. ในการประชุมประสานงานข่าวประจำเดือน ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมพิมานแมน โรงแรมอนันตรา

Continue Reading

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว จุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๓ และร่วม รับ – เสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้า บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหงส์รัตนาราม

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง

Continue Reading

จก.ขว.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Continue Reading
Close Menu