ขว.ทบ.​ (รร.ขว.ทบ.)​ เข้าร่่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟสามเสน – แยกประดิพัทธ์ เขตดุสิต

Continue Reading

พ.อ. ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายเหล่าของ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ณ แหล่งสมาคมทหารการข่าว

Continue Reading

พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการฝึกอบรม ตั้งแต่ ๒๔ พ.ค. – ๑๒ ก.ค. ๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทบ. ๑

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!