• slide
  • 92
  • 92
  • พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี วันสวรรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๒ ณ บก.ทบ.
  • พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก นายโรเบิร์ต แพรททริก ดีลาเน่ ผู้อำนวยการ แผนกรักษาความมั่นคงและปลอดภัยองค์การสหประชาชาติ ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อขอบคุณที่ได้ร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของหน่วยรักษาความมั่นคงและปลอดภัย และขององค์การสหประชาชาติเป็นอย่างดีเสมอมา เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.
  • พล.ท. สิริพจน์ รำไพกุล และ พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เข้าร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

"กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

command1

 

10

พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี วันสวรรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๒ ณ บก.ทบ.

 

10

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก นายโรเบิร์ต แพรททริก ดีลาเน่ ผู้อำนวยการ แผนกรักษาความมั่นคงและปลอดภัยองค์การสหประชาชาติ ประจำสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

 

10

พล.ท. สิริพจน์ รำไพกุล และ พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เข้าร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

 

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ยินดีต้อนรับสู่ ขว.ทบ.

 ข่าวสารนิเทศ ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาเดินทางเยือนกองทัพบกอย่างเป็นทางการ  ภาษาไทย คลิ๊ก  ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) เพื่อให้ผู้สนใจจากทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค คลิ๊ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ และการเข้าถึงข้อมูลของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว  คลิ๊ก   

กองรักษาความปลอดภัย เน้นย้ำเรื่องการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม รปภ.1 คลิ๊ก   

 แบบฟอร์มประวัติย่อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิ๊ก   

วิดีทัศน์พระราชทาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิ๊ก 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์และมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ดำเนินโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยผสานกำลังระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่มีจิตอาสาในชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ กำลังพลและครอบครัวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.0  

รวมเรื่องราวน่าประทับใจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10  http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38491.html

banblockbandoi2

กรมข่าวทหารบก ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิ๊ก

กรมข่าวทหารบก ประกาศการสอบคัดเลือก เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิ๊ก

กรมข่าวทหารบก ประกาศการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิ๊ก   

   

banblockbandoi3

ประกาศกองทัพบก โดยกรมข่าวทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้จัดงาน (Organizer) สนับสนุนการจัดประชุมในกรอบ ทบ.กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก   คลิ๊ก

 

banblockbandoi4

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.60 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 3,763 URL และแจ้งกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.60 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 3,763 URL และแจ้งกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว 

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสท์ข้อความท่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 26 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 1,604 URL 

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 02 - 2977319 เพื่อรวบรวมและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

joomla counter

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout