• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • 92
 • 92
 • พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสัมมนา จนท.โครงการแหล่งข่าวประชาชน ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ณ หอประชุม ทภ.๑
 • วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๐๙ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ณ ขว.ทบ.
 • พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับ พ.อ.Poh Boon Hock ผชท.ทหาร สป./ไทย เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.
 • พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๒ ในวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ ณ บก.ทบ.
 • พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. ให้การต้อนรับ รอง พล.อ.อาวุโส โซ วิน รอง ผบ.ทสส.เมียนมา/ผบ.ทบ.เมียนมา พร้อมภริยา และคณะ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร บน.๖ ทอ. นั้น นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ.- ทบ.เมียนมาให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
 • พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก พ.อ.Syed Muhammad Raza Ul Hasnain ผชท.ทหาร ปากีสถาน/ไทย เพื่อแสดงความยินดีกับ จก.ขว.ทบ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

"กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

command1

 

10

พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน ประชุมสัมมนา จนท.โครงการแหล่งข่าวประชาชน ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ณ หอประชุม ทภ.๑

 

10

วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๐๙ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๑ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ณ ขว.ทบ.

 

10

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับ พ.อ.Poh Boon Hock ผชท.ทหาร สป./ไทย เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

 

 

10

พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๒ ในวันพุธที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ ณ บก.ทบ.

 

10

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. ให้การต้อนรับ รอง พล.อ.อาวุโส โซ วิน รอง ผบ.ทสส.เมียนมา/ผบ.ทบ.เมียนมา พร้อมภริยา และคณะ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร บน.๖ ทอ. นั้น นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ทบ.- ทบ.เมียนมาให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 

10

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก พ.อ.Syed Muhammad Raza Ul Hasnain ผชท.ทหาร ปากีสถาน/ไทย เพื่อแสดงความยินดีกับ จก.ขว.ทบ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

 

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ยินดีต้อนรับสู่ ขว.ทบ.

 ข่าวสารนิเทศ ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาเดินทางเยือนกองทัพบกอย่างเป็นทางการ  ภาษาไทย คลิ๊ก  ภาษาอังกฤษ คลิ๊ก

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) เพื่อให้ผู้สนใจจากทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค คลิ๊ก

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ และการเข้าถึงข้อมูลของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว  คลิ๊ก   

กองรักษาความปลอดภัย เน้นย้ำเรื่องการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม รปภ.1 คลิ๊ก   

 แบบฟอร์มประวัติย่อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิ๊ก   

วิดีทัศน์พระราชทาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิ๊ก 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์และมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ดำเนินโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยผสานกำลังระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่มีจิตอาสาในชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ กำลังพลและครอบครัวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.0  

รวมเรื่องราวน่าประทับใจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10  http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38491.html

banblockbandoi2

กรมข่าวทหารบก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิ๊ก

 กรมข่าวทหารบก ประกาศการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิ๊ก

   

banblockbandoi3

 

banblockbandoi4

  กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 02 - 2977319 เพื่อรวบรวมและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

joomla counter

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand