• 331
 • 51
 • 31
 • 41
 • 201
 • link.png
 • video_king9.jpg
 • พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน, ทำความสะอาดวัด ณ วัดชนะสงคราม กทม. และปลูกต้นไม้ ณ รร.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑
 • พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก ผชท.ทหาร บังกลาเทศ/ไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.
 • พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.
 • พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการ IPACC IPAMS SELF ๒๐๑๙ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.
 • พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

"กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การทูตฝ่ายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสำหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดความต้องการและควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

command

 

21

พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการ ขว.ทบ. วันที่ ๙ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

6

พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก ผชท.ทหาร บังกลาเทศ/ไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

 

4

พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการ IPACC IPAMS SELF ๒๐๑๙ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

 

 

3

พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

2

พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการ ขว.ทบ. วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

 

29

พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน, ทำความสะอาดวัด ณ วัดชนะสงคราม กทม. และปลูกต้นไม้ ณ รร.ขว.ทบ. วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑

 

ยินดีต้อนรับสู่ กรมข่าวทหารบก

ยินดีต้อนรับสู่ ขว.ทบ.

กองรักษาความปลอดภัย เน้นย้ำเรื่องการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม รปภ.1 คลิก   

 แบบฟอร์มประวัติย่อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก   

วิดีทัศน์พระราชทาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์และมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้ดำเนินโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยผสานกำลังระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่มีจิตอาสาในชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ กำลังพลและครอบครัวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.0  

รวมเรื่องราวน่าประทับใจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10  http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38491.html

banblockbandoi2

กรมข่าวทหารบก ประกาศการสอบคัดเลือก เสมียนประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก   

 

กรมข่าวทหารบก ประกาศการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ  ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก   

 

กรมข่าวทหารบก ประกาศผลการสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิก   

 

กรมข่าวทหารบก รับสมัครกำลังพล ช่วยราชการ ณ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ นาย รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิ๊ก  

 

 

banblockbandoi3

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดหา สป. สาย ยย. สนับสนุน สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปักกิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561   คลิ๊ก

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดหา สป. สาย ส. สนับสนุน สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/จาการ์ตา ประจำปีงบประมาณ 2561   คลิ๊ก

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดหา สป. สาย ส. สนับสนุน สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/สิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2561   คลิ๊ก

 

banblockbandoi4

ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1-31 ก.ค.60 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 3,763 URL และแจ้งกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว 

ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสท์ข้อความท่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน 26 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 1,604 URL 

กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 02 - 2977319 เพื่อรวบรวมและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

imint      Untitled 4 222            banner govchannel  logokm   

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

joomla counter

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout