ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา กรมข่าวทหารบก

พลโท สิริพจน์ รำไพกุล - เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลโท สิริพจน์ รำไพกุล

เจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว - รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว

รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

พลตรี ดิเรก บงการ - ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พลตรี ดิเรก บงการ

ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พลตรี เทอดศักดิ์ ดำขำ - ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พลตรี เทอดศักดิ์ ดำขำ

ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

 

พันเอก สุระ สายอุบล - รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก สุระ สายอุบล

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก กุลชาติ เที่ยงแก้ว - รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก กุลชาติ เที่ยงแก้ว

รองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง

พันเอก กำชัย วงศ์ศรี - รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก กำชัย วงศ์ศรี

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก สรวุฒิ ไชยบุตร - รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

พันเอก สรวุฒิ ไชยบุตร

รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์

 

พันเอก วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์ - รองผู้บัญชาการ โรงเรียนข่าวทหารบก

พันเอก วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนข่าวทหารบก


ผู้อำนวยการกอง กรมข่าวทหารบก

พันเอก พงษ์พิสิทธิ์ มีสูงเนิน - ผู้อำนวยการ กองข่าว

พันเอก พงษ์พิสิทธิ์ มีสูงเนิน

ผู้อำนวยการ กองข่าว

พันเอก พัฒนา พันธุ์มงคล - ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ

พันเอก พัฒนา พันธุ์มงคล

ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ

พันเอก จักราวุธ อยู่นาน - ผู้อำนวยการ กองแผนและฝึก

พันเอก จักราวุธ อยู่นาน

ผู้อำนวยการ กองแผนและฝึก

พันเอก สังคม ทำจะดี - ผู้อำนวยการ กองรักษาความปลอดภัย

พันเอก สังคม ทำจะดี

ผู้อำนวยการ กองรักษาความปลอดภัย

พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง - ผู้อำนวยการ กองการทูตฝ่ายทหารบก

พันเอก วุฒิชัย คนึงกิจก้อง

ผู้อำนวยการ กองการทูตฝ่ายทหารบก

พันเอก วิโรจน์ หนูลอย - ผู้อำนวยการ กองโครงการและงบประมาณ

พันเอก วิโรจน์ หนูลอย

ผู้อำนวยการ กองโครงการและงบประมาณ

พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ - ผู้อำนวยการ กองข่าวกรองทางการภาพ

พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ

ผู้อำนวยการ กองข่าวกรองทางการภาพ

พันเอก ปองภพ วิสุทธิธรรม - ผู้อำนวยการ กองสารสนเทศ

พันเอก ปองภพ วิสุทธิธรรม

ผู้อำนวยการ กองสารสนเทศ

พันเอก ธนเดช ภูษิปภาวงษ์ - หัวหน้า กองธุรการและกำลังพล

พันเอก ธนเดช ภูษิปภาวงษ์

หัวหน้า กองธุรการและกำลังพล

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout