ภาพกิจกรรม ขว.ทบ.

พล.ต. ดิเรก บงการ ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทางทหาร (ยามปกติ) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

1    16

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. พบปะและมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่กำลังพล ขว.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๒ ณ รร.ขว.ทบ.

1    4

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๐๘ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๐ โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์  รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ณ ขว.ทบ.

1    90

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๑ โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑ ณ บก.ทบ.

1    5

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก นาย Alon  Yehoshua  ผชท.ทหาร อิสราเอล/ไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

4    5

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้แทน ทบ.สหรัฐฯ  และคณะ เนื่องในการประชุมพัฒนาแนวคิด (CDC) ทบ. - ทบ.สหรัฐฯ  โดยมี พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว  รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

5    10

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑ ณ บก.ทบ.

7    8

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว  รอง จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.จ. Lee, Kyung Yong จก.ขว.ทบ.กล.ต. และคณะ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทบ. - ทบ.กล.ต. ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

3    22

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ ณ บก.ทบ.

12    1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก พ.อ. Yao Qin รอง จก.ขว.ทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน  และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

5    3

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และคณะได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

4    5

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๑ โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ณ บก.ทบ.

4    5

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

16    12

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


กรมข่าวทหารบก จัดการประชุมสัมมนาด้านการข่าวประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง "รอบบ้านไทย:ไว้วางใจ เชื่อมั่น สันติสุข" โดยมี พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา 

เมื่อวันพุธที่ ๑ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

1    55

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย ภริยา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อกล่าวเศียรวาท ถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องส่ง ททบ. ๕

1    55

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ  ข้าราชการ ขว.ทบ. วันที่ ๙ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

1    21

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก ผชท.ทหาร บังกลาเทศ/ไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

6 1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการ IPACC  IPAMS  SELF ๒๐๑๙ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

3    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

1    3

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ  ข้าราชการ ขว.ทบ. วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

20    1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ.  นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน, ทำความสะอาดวัด ณ วัดชนะสงคราม กทม. และปลูกต้นไม้ ณ รร.ขว.ทบ. วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ 

29    33

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ.  นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุนการศึกษา  บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

5    20

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ  ข้าราชการ ขว.ทบ. วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ ณ ห้องเอนกประสงค์ ขว.ทบ.

1    16

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

6    28

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสที่ ผบ.ทบ.ออสเตรเลีย และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทบ. และเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๑ ณ บก.ทบ.

6    8

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. ในฐานะผู้แทน ผบ.ทบ. นำคณะ ผบ.ทบ.อต. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย พล.ร.๙ โดยมี ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ ที่ผ่านมา พร้อมเป็นผู้แทนร่วมวางพวงมาลาของ ผบ.ทบ. ณ สุสานทหารสัมพันธมิตร เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

4    10

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


 

พล.อ. พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ และ พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ เข้าร่วมพิธีรับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.

26  29

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่าทหารการข่าว เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

1 8

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับจาก นายสตีเว่น โรบินสัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สอท.ออสเตรเลีย/ไทย เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

3 7

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว  ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนางานการทูตฝ่ายทหาร ภายใต้ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานการทูตฝ่ายทหาร” จัดขึ้นใน ห้วง ๒๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๑ ที่ รร.ไมด้า ชะอำ จ.เพชรบุรี

2 3

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท. พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีติดตั้งรูปสัญลักษณ์พญาอินทรีประกอบเครื่องหมายเหล่าทหารการข่าว โดยมี พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต.ขว.ทบ. รวมทั้งกำลังพล ขว.ทบ. และ ขกท. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

1 6

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout