กองรักษาความปลอดภัย

Scan 20190304 0928491

Scan 20190304 092849 0021

Scan 20181218 0927371

Scan 20181218 092737 0011

img006

img007

img008

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง พ.ย. ๖๐

การเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

          ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบกนั้น เพื่อตอบสนองการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และเป็นการลดจุดอ่อน/ความล่อแหลม กรมข่าวทหารบกได้จัดชุดตรวจการณ์ รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อตรวจสอบการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และได้เน้นย้ำการปฏิบัติของ ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบก, เจ้าหน้าที่กองรักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพบก ให้ดำเนินการปฏิบัติอย่างเข้มงวด 

12928  14950

36336   56203

229943   S 30990342

S 90382339   S 90382340

S 90382341   S 90382342


ภารกิจต้อนนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐ ผบ.ทสส. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ทบ. ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรมข่าวทหารบกสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจทางเทคนิคในงานดังกล่าวฯ

36338   36343   

36339   36342      

36350   36351

 


ภารกิจการถวายความปลอดภัยในพิธีวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๖๐ และการแสดง “Hop to the bodies slams”

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นองค์ประธานในพิธีวันราชวัลลภ ประจำปี ๒๕๖๐ ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๐ ณ ร.๑ รอ. กรมข่าวทหารบกถวายความปลอดภัยโดยสนับสนุน Gateway จำนวน ๒ ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจทางเทคนิคในงานดังกล่าวฯ 

 32680   32691

33511   33512


ประชุมนายทหารรักษาความปลอดภัยของหน่วยในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพบก

เมื่อ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก (๑) อาคาร ๑ ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพบก มีการประชุมฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศน์สัมพันธ์กรมข่าวทหารบก (๒) เป็นประธาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบการปฏิบัติ ที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และเน้นย้ำการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 20171101 100927   20171101 100943

20171101 101021   20171101 101056


 

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ต.ค. ๖๐

page 001

page 002

page 003

page 004

page 005

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ก.ย. ๖๐

Document page 001

Document page 002

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ส.ค. ๖๐

Document page 001

Document page 002

Document page 003

Document page 004

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง มิ.ย. ๖๐

secure page 001

secure page 002

secure page 003

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง พ.ค. ๖๐

1

2

3

4

5

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง เม.ย. ๖๐

1

2

3

4

 

 

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง มี.ค. ๖๐

Document page 001

Document page 002

Document page 003

Document page 003 2

Document page 004

Document page 004 2

Document page 005

 

 

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ก.พ. ๖๐

1

2

3

4

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ม.ค. ๖๐

Document page 002

Document page 003

Document page 004

Document page 005

 

 

 

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ธ.ค. ๕๙

1

2 3

 4

5

 

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง พ.ย. ๕๙

 

1

2 

3

 4

5

6

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ต.ค. ๕๙

Page 6


Page 5


Page 4

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ส.ค. ๕๙

Page 6


Page 5


Page 4


Page 3


Page 2


Page 1

ภารกิจ/กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง ก.ค. ๕๙

ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการต่อที่ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ให้ทุกหน่วยเคร่งครัดในการ รปภ. เอกสารลับของทางราชการไม่ให้เผยแพร่ไปสู่ภายนอก เพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับ ทบ. ทั้งนี้ได้กรุณาอนุมัติหลักการให้ ขว.ทบ. จัดชุดสำรวจด้านการ รปภ. ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ด้านการการ รปภ. แก่ นขต.ทบ. รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยเป้าหมายในการตรวจสอบ ได้แก่ กรมฝ่ายยุทธบริการ, กรมฝ่ายเสนาธิการ, กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, กองทัพภาค และ ส่วนการศึกษา นั้น ผลการสำรวจ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ด้านการการ รปภ. แก่ นขต.ทบ. 


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร กส.ทบ. วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร ยย.ทบ. วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร วศ.ทบ. วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร กช. วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร พบ. วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร พธ.ทบ. วันที่ ๘ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร ขส.ทบ. วันที่ ๖ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร สพ.ทบ. วันที่ ๑ ก.ค. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


สำรวจตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ รปภ. เอกสาร สส. วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๙

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388


กิจกรรม กรภ.ขว.ทบ. ที่ได้รับมอบหมายในห้วง พ.ค. ๕๙

๑.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการละเมิด การ รปภ. เกี่ยวกับยานพาหนะภายใน บก.ทบ.

 312173

312168 312165


๒.การสำรวจ รปภ.หน่วย ป.พัน ๒๑ รอ. และ ร.๒๑ พัน ๓ รอ.

1461807728133 1461807850670

1461807779614 1461807858170

1461807863437 1461807875388

1461807879967 1461807885862


๓.ให้คำแนะนำด้านการ รปภ.เกี่ยวกับเอกสาร

318971 318972

318979 318980

 


กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand