สาระชวนรู้ โดย กรธ.

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ ชุดที่ 1 

 

 

SPOT 01 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (หน้าที่รัฐ)

SPOT 02 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร) 

SPOT 03 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย) 

SPOT 04 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิสตรี) 

SPOT 05 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว) 

SPOT 06 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (งบสอดคล้องกลุ่ม) 

SPOT 07 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้) 

SPOT 08 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิของแม่) 

SPOT 09 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน) 

SPOT 10 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (เข้าชื่อเสนอกฎหมาย) 

 

 

 

จัดทำโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ผลิต/บันทึกเสียง โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout