บทเพลงต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ร่าง รธน.

วิดีทัศน์และบทเพลง ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ

01 รัฐธรรมนูญของคนไทย (Airbone)

02 เพลงฉ่อยรัฐธรรมนูญ (สามน้า)

03 บทเพลงแหล่ เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง (อ.ชินกร ไกรลาศ)

04 บทเพลงจ๊อยซอ เรื่องมิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ (คุณธีรวัฒน์ หมื่นทา)

05 รำโทน ปฏิรูปประเทศไทย (โรงเรียนวัดช่างเหล็ก)

จัดทำโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ผลิต/บันทึกเสียง โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout