บทเพลงต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ร่าง รธน.

วิดีทัศน์และบทเพลง ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ

01 รัฐธรรมนูญของคนไทย (Airbone)

02 เพลงฉ่อยรัฐธรรมนูญ (สามน้า)

03 บทเพลงแหล่ เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง (อ.ชินกร ไกรลาศ)

04 บทเพลงจ๊อยซอ เรื่องมิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ (คุณธีรวัฒน์ หมื่นทา)

05 รำโทน ปฏิรูปประเทศไทย (โรงเรียนวัดช่างเหล็ก)

จัดทำโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ผลิต/บันทึกเสียง โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout