การสอบคัดคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

   ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการไปปฎิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๘ ตำแหน่ง

   ๑.ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด                 อัตรา พ.อ.(พ)

   ๒.ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง                        อัตรา พ.อ.(พ)

   ๓.ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทร์                   อัตรา พ.อ.(พ)

   ๔.ผชท.ทบ.ไทย/ฮานอย                       อัตรา พ.อ.(พ)

   ๕.ผชท.ทบ.ไทย/พนมเปญ                    อัตรา พ.อ.(พ)

   ๖.รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน               อัตรา พ.อ.

   ๗.รอง ผชท.ทบ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์        อัตรา พ.ท.

   ๘.รอง ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา              อัตรา พ.ท.

   หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. และ สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครแต่ละนายเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น สำหรับตำแหน่ง รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศนั้น ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ได้ ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งถึง ขว.ทบ. ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๑ (หลัง ๓๑๑๖๓๐ พ.ค.๖๑ ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ) สำหรับกำลังพล ขว.ทบ. ที่ไปช่วยราชการหน่วยต่างๆ หากมีความประสงค์สมัครสอบให้หน่วยรับตัวช่วยราชการรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าว (เว้นหนังสือรับรองความรับรองความประพฤติผู้สมัคร) ถึง ขว.ทบ. และให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิ.ย.๖๑ และภาษาท้องถิ่นในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ โดยจะทำการทดสอบสำหรับผู้สมัครที่แจ้งในใบสมัครสอบเท่านั้น

 

Download

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัคร

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑ รปภ.๑ ของผู้สมัครและคู่สมรส

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑-๓ ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส

หนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัคร

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติของภริยาผู้สมัคร

หนังสือการติดตามคู่สมรสปฏิบัติงานในต่างประเทศของภริยาผู้สมัคร

ภาพถ่ายผู้สมัคร และครอบครัว

 

 

 

 

 

 

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout