โรงเรียนข่าวทหารบก

เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนส.ทบ. เหล่า ขว. ณ ช.พัน.๕๑ จ.ราชบุรี

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๗ พ.ย.๖๐ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ.ไทย/ตปท. ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ นาย

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๗ พ.ย.๖๐ พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข่าว รุ่นที่ ๑๑ ณ รร.ขว.ทบ.

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๖ ต.ค๖๐ รร.ขว.ทบ. จัดทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. ระหว่าง พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว ผอ.สนข.ขว.ทบ. (รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. ท่านเก่า) กับ พ.อ.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ (รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. ท่านใหม่) ณ ห้องประชุม บก.รร.ขว.ทบ.

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ห้วงระว่าง ๑๕ - ๒๑ ส.ค.๖๐ รร.ขว.ทบ. ได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อที่จะต้องการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายอำนวยการด้านการข่าวในระดับต่าง ๆ

เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของกองทัพบก โดยมี พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดฯ ดังกล่าว

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๘ ส.ค.๖๐ พ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. และคณะอาจารย์ เดินทางไปอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวให้กับหน่วย ร.๘ พัน.๒ จ.เลย

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๑๔ - ๑๖ มิ.ย. ๖๐ พ.อ.วิทวัส โพธิสุข ผอ.กวก.รร.ขว.ทบ. นำคณะอาจารย์ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องระบบเฝ้าตรวจชายแดนจาก กกล.สุรนารี

และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการข่าว และเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดน พื้นที่ความรับผิดชอบ กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รร.ขว.ทบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรงานด้านการข่าว เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”

ระหว่าง ๒๕ - ๒๖ พ.ค. ๖๐ ณ โรงแรม เดอะ ไซมีส โฮเทล จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดจากผู้แทน นขต.ทบ. และสขว.กอ.รมน. รวม ๑๐๐ นาย

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๘ - ๑๑ เม.ย.๖๐ พ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะอาจารย์ฯ เดินทางไปดำเนินการอบรมและประเมินผลการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว จชต.

ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


เมื่อ ๑ – ๓ มี.ค.๖๐ ผอ.กวก.รร.ขว.ทบ. นำคณะอาจารย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกด้านการข่าว ประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วย ขกท.พล.ร.๑๕

ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร (ร.๕ พัน.๓) อ.นาทวี จ.สงขลา

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รอง จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๐ ณ รร.ขว.ทบ.

3    13    13

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ห้วงระหว่าง ๓ – ๙ ก.ค.๖๐ รร.ขว.ทบ. ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวประจำปี ๒๕๖๐ ห้วงที่ ๒

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วย (กองหนุนของ ทภ.) ที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

3    6    6

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พ.อ.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. นำคณะมอบเงินสมทบกองทุนฯ ให้แก่ พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี

จากการจัดมวยการกุศลกับโปรโมเตอร์ ศึกอาร์แอร์ไลน์ เพื่อหารายได้สนับสนุนการพัฒนา รร.ขว.ทบ. เหล่าทหารการข่าวและปรับปรุงอาคารสถานที่ใน รร.ขว.ทบ. 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี

1    2    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


 

รร.ขว.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.

โดยมี พล.ต.พีรพงศ์ ไวกาสี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ ณ รร.ขว.ทบ.

1    2    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


รอง จก.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐ ณ รร.ขว.ทบ.

IMG 6611    IMG 6753    IMG 6753

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ห้วงระหว่าง ๑ - ๑๔ ธ.ค.๕๙ รร.ขว.ทบ. ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วย (กองหนุนของ ทภ.) ที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

3    6    6

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙ ณ รร.ขว.ทบ.

3    6    6

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผอ.สวส.ขว.ทบ. และข้าราชการ ขว.ทบ. เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๙ ณ รร.ขว.ทบ.

IMG 5626    IMG 5623    IMG 5623

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand