ภาพกิจกรรม นขต.ขว.ทบ.

พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ ผอ.กขวภ.สนข.ขว.ทบ. และคณะ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ทบ.(GIS)  เพื่อใช้ในการฝึกร่วมหน่วยพัน ส. ประจำปี ๒๕๖๑ ใน วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียน ๓๐๑ รร.ส.สส.

1  2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พล.ต. พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในเปิดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศร่วมกับ ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟฟิก วันที่ ๑๑-๑๓ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ขว.ทบ.

1  5

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พ.ต.ณรงค์ เทวสิน และคณะ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ทบ.(GIS) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ทภ.๓ เพื่อเตรียมการฝึกทดสอบ/ตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกัน ประเทศประจำ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พ.ค.๖๑ ณ ห้องค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พล. จำนวน ๓๕ นาย

1  8

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


พ.อ. ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ  รอง ผบ.รร.ขว.ทบ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนส.เหล่า ขว. ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยห้วงดังกล่าวทำการฝึกการรวบรวมข่าวสารทางเปิดในชุมชนหมู่บ้าน และ การฝึกลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เมื่อ ๒๘ - ๒๙ มี.ค. ๖๑ 

5  2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand