ภาพกิจกรรม สน.ผชท. (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ พ.อ.ปกรณ์ สุทธิลักษณ์ ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา พร้อมด้วย พ.ท.ศุภกาณจน์ จินดาวัฒน์ รอง ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา และ จ.ส.อ.รัชกฤช รุจิฤกษ์วรกร เสมียน ประจำ สน.ฯ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกจาก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. มอบให้แด่ ผบ.ทบ.อซ. และ จก.ขว.ทบ.อซ. เนื่องในประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ณ SPABAN V /HUBLU SPAMD MABERSAD กตท.ขว.ทบ.อซ.

47    48

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/ปารีส จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๗ ก.พ. ๖๑ ณ ชั้น ๗ อาคาร UNESCO โดยมีนาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ออท.ไทย/ปารีส เป็นประธาน มีข้าราชการและทีมไทยแลนด์ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ ผู้แทนจาก หน่วยงานต่างๆ กห.ฝรั่งเศส ภาคเอกชนและภาคพลเรือนฝรั่งเศส จำนวนมาก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

47    48

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/เบอร์ลิน จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่าง ๙ – ๑๐ ก.พ. ๖๑ โดยมีการประดับยศให้กับ นนร. และนายทหารนักเรียน ณ ทำเนียบ ออท.ไทย/เบอร์ลิน โดยมี ออท.ธีรวัตน์ ภูมิจิตร เป็นประธาน และงานวันกองทัพไทย      ณ Hotel Steglitz International หลังจากนั้น สน.ผชท.ทหาร ไทย/เบอร์ลิน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ นนร. นายทหารนักเรียน จำนวน ๑๕ นาย ที่เดินทางมาจากเมือง München, Humburge , Dresden , Hirth ณ บ้านพัก ผชท.ทบ. ก่อนเดินทางกลับสถานศึกษาโดยรถไฟ

5    3

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/ย่างกุ้ง จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๑ ณ สนามภายในทำเนียบ ออท.ไทย/ย่างกุ้ง  โดยมี นายจักร บุญหลง ออท.ไทย/ย่างกุ้ง เป็นประธาน และ พล.ท.มิน หน่อง ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษที่ ๔/ประธานร่วมการประชุม RBC ไทย/เมียนมา เป็นแขกเกียรติยศ มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก

6    8

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/ลอนดอน จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๖๑ ณ สอท.ไทย/ลอนดอน  โดยมี นาย พิษณุ สุวรรณชฎ ออท.ไทย/ลอนดอน เป็นประธาน และ Brigadier General Neil Sexton ตำแหน่ง Head of Engagement and Communications to Assistant Chief of General Staff, British Army เป็นแขกเกียรติยศ มี ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/สหราชอาณาจักร และผู้ร่วมงานชาวไทย จำนวนมาก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ

3    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฟอร์ทมายเออย์ กรุงวอชิงตัน โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รอง นรม./รมว.ยธ. เป็นประธาน พร้อมด้วย Brigadier General Tracy W. King ตำแหน่ง Joint Chiefs of Staff, J5, Deputy Director – Asia เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายสหรัฐ ฯ มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก

5    3

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/ฮานอย จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๑ ณ โรงแรมเมเลีย กรุงฮานอย โดยมีนายมานพชัย วงศ์ภักดี ออท.ไทย/ฮานอย เป็นประธาน และมี พล.ท.อาวุโส ฟาม หง่อก มิ่งห์ รองประธานเสนาธิการทหาร เป็นแขกเกียรติยศ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ออท.และ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/ฮานอย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพประชาชนเวียดนาม และชุมชนไทยในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/พนมเปญ จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๑ ณ ห้องคริสตัล โรมแรมพนมเปญ โดยมี พล.อ. เนียง พาด รมช.กห.กพช. เป็นแขกเกียรติยศ และ นายดามพ์ บุญธรรม ท่านอุปทูตไทย, พลโทอนุธัช บุนนาค หน.ศปพ.ศปก.ทบ., ออท.ต่างประเทศ/พนมเปญ, ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพกัมพูชา, หน่วยงาน และสมาคม สื่อมวลชน นักธุรกิจ ภาคเอกชนชาวไทย และทีมประเทศไทย เข้าร่วมงาน

1    6

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๑ ณ โรงแรม ลาวพลาซ่า กรุงเวียงจันทน์ โดยมี ดร.สุวิทย์ มังคละ อุปทูตรักษาการฯ พล.ท. ทวีศักดิ์ วินิจสร  รอง หน.ศปพ.ศปก.ทบ. และ พล.ต. อ่อนสี แสงสุข รองรัฐมนตรีป้องกันประเทศ สปป.ลาว เป็นแขกเกียรติยศ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/ปักกิ่ง จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรองของ Diplomatic Residence Compound (DRC) โดยมีนายพิริยะ เข็มพล ออท.ไทย/ปักกิ่ง เป็นประธาน และแขกเกียรติยศ จากฝ่ายกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 4 คน นำโดย Lieutenant General Xiāo Tiān Liàng, Vice President of PLA National Defense University พร้อมด้วยชาวจีน ข้าราชการทีมไทยแลนด์  และข้าราชการทหารที่มาศึกษาในปักกิ่ง เข้าร่วมงาน

7    9

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/โซล ได้จัดงานวันกองทัพไทย เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๖๑ ณ Army Club โดยมี ออท.ไทย/โซล เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก General Vincent K. Brooks (UNC,CFC,USFK), Major General Michael A. Minihan (Chief of Staff UNC,USFK) และ Mr. Yeo Suk-Joo (Deputy Minister for Policy, MND) ตลอดจน นายทหารจากกองทัพเกาหลีใต้ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/เกาหลีใต้ ข้าราชการทีมไทยแลนด์ และ คนไทยในเกาหลีใต้ เข้าร่วมงาน

1    6

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด จัดงานวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๑ ณ โรงแรมแมรีออต กรุงอิสลามาบัด โดยมี พล.ร.ท.อับดุล อาลีม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล กองทัพเรือปากีสถาน เป็นแขกเกียรติยศ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๐๐ ท่าน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2    4

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทบ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ ร่วมกันจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.Doubletree by Hilton กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมี นายดำรง ใคร่ครวญ ออท.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ และ พล.อ. Tansri Raja Mhd Affandi bin Raja Mhd Noor ผบ.ทสส.มาเลเซีย กรุณาให้เกียรติ เป็น Guest of Honor ในงานมีแขกผู้มีเกียรติ นายทหารระดับสูงของกองทัพมาเลเซีย ออท.ต่างประเทศ/กัวลาลัมเปอร์ นักการทูต นักธุรกิจ ทีมประเทศไทย และคนไทยเชื้อสายสยาม ร่วมงานกว่า 500 คน

9    8

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว ร่วมพิธีเปิดการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น โดยมี รอง ผบ.กกล.ป้องกันตนเองทางบก เป็นประธานฯ ในรุ่นนี้มี นายทหารนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 99 นาย เป็นนักเรียนต่างชาติ 12 นายจาก 9 ประเทศ นักเรียนไทย 1 นาย คือ พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์ บัวน้อย ตท.41 อจ.รร.สธ.ทบ. มื่อ 8 ธ.ค. 60 เวลา 1100 

S 3137614    S 3137615

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สอท.ไทย/วอชิงตัน ดีซี ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติไทย/วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ ผชท.ทั้ง 3 เหล่าทัพ/ทีมประเทศไทย/พร้อมข้าราชการ คู่สมรส รวมทั้งแขกรับเชิญจากประเทศต่างๆและประชาชนชาวไทยได้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 60 

4    1

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


ผชท.ทบ/พนมเปญ และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต เนื่องในโอกาสวันชาติ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ โดย แขกเกียรติยศคือ HE Dr Ing Kantha Phavi รัฐมนตรีกิจการสตรี กัมพูชา Minister of Woman Affair โดยมีแขกระดับเอกอัครราชทูต ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้แทนหน่วยงานระหว่างประเทศ ข้าราชการ บุคคลสำคัญของกัมพูชา มาร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Raffles Hotel le Royal พนมเปญ เมื่อวันที่  1 ธ.ค. 60 เวลา 1800  

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


สน.ผชท.ทหาร ไทย/ลอนดอน ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ ณ โรงแรม Landmark London โดยมี นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธาน และมี นายมาร์ค ฟีลด์ (The Honorable Mark Field) รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศด้านเอเชียและแปซิฟิก (Minister of State for Asia and the Pacific) สหราชอาณาจักร เป็นประธานร่วม เมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 1900 นอกจากนี้ ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 60 เวลา 0930 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 60) ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 

1    2

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand