การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ปี 61

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

๑. ขว.ทบ. จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๓) รวม ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

   ๑.๑ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/มอสโก

   ๑.๒ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปักกิ่ง

   ๑.๓ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/อิสลามาบัด

   ๑.๔ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เวียงจันทร์

   ๑.๕ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ฮานอย

   ๑.๖ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/พนมเปญ

๒. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๙ ก.ค. - ๓ ส.ค.๖๑ ภายในเวลา ๑๖๓๐

๓. ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ www.rta.mi.th และ dint.rta.mi.th

๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร ๙๘๒๕๘

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร คลิก

2. ใบรับรองความเห็นผู้บังคับบัญชา คลิก

3. เอกสารยินยอมให้ปรับย้ายและรับกลับต้นสังกัด คลิก

4. แบบ ทบ.200-001 รปภ.1 ของผู้สมัครและคู่สมรส คลิก

5. แบบ ทบ.200-001-3 ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส คลิก

- เอกสารประกอบการสมัคร คลิก

 - ผนวก ก  คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก คลิก

 

 

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout