การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

   ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการไปปฎิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ  ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๙ ตำแหน่ง

   ๑.ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๒.ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส                          อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๓.ผชท.ทบ.ไทย/ลอนดอน                     อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๔.ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๕.ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๖.ผชท.ทบ.ไทย/สิงคโปร์                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๗.ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา                    อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๘.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าวต่างประเทศ (สปจ.)/ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง              อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๖)

   ๙.รอง ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง                  อัตรา พ.อ.  (เดินทาง ต.ค. ๖๔)

   หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. และ สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครแต่ละนายเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งถึง ขว.ทบ. ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒ (หลังเวลา ๑๖๐๐  ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ)

   สำหรับกำลังพล ขว.ทบ. ที่ไปช่วยราชการหน่วยต่างๆ หากมีความประสงค์สมัครสอบให้หน่วยรับตัวช่วยราชการรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าว (เว้นหนังสือรับรองความรับรองความประพฤติผู้สมัคร) ถึง ขว.ทบ. และให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค.๖๒ และภาษาท้องถิ่นในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒ โดยจะทำการทดสอบสำหรับผู้สมัครที่แจ้งในใบสมัครสอบเท่านั้น

 

Download

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

Download เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัคร

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑ รปภ.๑ ของผู้สมัครและคู่สมรส

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑-๓ ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส

หนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัคร

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติของภริยาผู้สมัคร

หนังสือการติดตามคู่สมรสปฏิบัติงานในต่างประเทศของภริยาผู้สมัคร

ภาพถ่ายผู้สมัคร และครอบครัว

 

 

 

 

 

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout