การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

   ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ ขว.ทบ. ดำเนินการสอบคัดเลือก ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการไปปฎิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ  ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ จำนวน ๙ ตำแหน่ง

   ๑.ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๒.ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส                          อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๓.ผชท.ทบ.ไทย/ลอนดอน                     อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๔.ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๕.ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๖.ผชท.ทบ.ไทย/สิงคโปร์                      อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๗.ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา                    อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๓)

   ๘.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าวต่างประเทศ (สปจ.)/ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง              อัตรา พ.อ.(พ) (เดินทาง ต.ค. ๖๖)

   ๙.รอง ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง                  อัตรา พ.อ.  (เดินทาง ต.ค. ๖๔)

   หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ นขต.ทบ. และ สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครแต่ละนายเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งถึง ขว.ทบ. ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒ (หลังเวลา ๑๖๐๐  ถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ)

   สำหรับกำลังพล ขว.ทบ. ที่ไปช่วยราชการหน่วยต่างๆ หากมีความประสงค์สมัครสอบให้หน่วยรับตัวช่วยราชการรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าว (เว้นหนังสือรับรองความรับรองความประพฤติผู้สมัคร) ถึง ขว.ทบ. และให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ค.๖๒ และภาษาท้องถิ่นในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒ โดยจะทำการทดสอบสำหรับผู้สมัครที่แจ้งในใบสมัครสอบเท่านั้น

 

Download

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พ.ศ.๒๕๖๑ 

- ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

Download เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัคร

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑ รปภ.๑ ของผู้สมัครและคู่สมรส

แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑-๓ ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส

หนังสือรับรองความประพฤติผู้สมัคร

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติของภริยาผู้สมัคร

หนังสือการติดตามคู่สมรสปฏิบัติงานในต่างประเทศของภริยาผู้สมัคร

ภาพถ่ายผู้สมัคร และครอบครัว

 

 

 

 

 

 

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout