การสอบคัดเลือก เสมียนประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ปี ๖๒

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก เสมียนประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

๑. ขว.ทบ. จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแน่ง เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ (เดินทาง ๑ ต.ค.๖๔) รวม ๗ ตำแหน่ง ดังนี้

   ๑.๑ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน

   ๑.๒ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เบอร์ลิน

   ๑.๓ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ลอนดอน

   ๑.๔ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ย่างกุ้ง

   ๑.๕ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/กัวลาลัมเปอร์

   ๑.๖ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/สิงคโปร์

   ๑.๗ เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/จาการ์ตา

๒. นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๒ ภายในเวลา ๑๖๐๐

๓. ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ www.rta.mi.th และ dint.rta.mi.th

๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร ๙๘๒๕๘

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มประกอบการรับสมัคร

1. ใบสมัคร คลิก

2. ใบรับรองความเห็นผู้บังคับบัญชา คลิก

3. เอกสารยินยอมให้ปรับย้ายและรับกลับต้นสังกัด คลิก

4. แบบ ทบ.200-001 รปภ.1 ของผู้สมัครและคู่สมรส คลิก

5. แบบ ทบ.200-001-3 ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัครและคู่สมรส คลิก

- เอกสารประกอบการสมัคร คลิก

 - คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก คลิก

 

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout