ตราสัญลักษณ์

logo doi

"เวสสุญาณเทพบุตร"
ตราสัญลักษณ์ กรมข่าวทหารบก
 
 

        สัญลักษณ์ของกรมข่าวทหารบก สัญลักษณ์ของกรมข่าวทหารบก คือ "เวสสุญาณ เทพบุตร " นั่งแท่นบรรจุอยู่ภายในวงกลม หัตถ์ขวา ถือ พระขรรค์ หมายถึง ความเป็นนักรบ หัตถ์ซ้าย ชู แว่นแก้ว หมายถึง การตรวจตราสอดส่อง และหา ข่าวต่างๆ ด้านข้างประกอบด้วย ลายกนก เบื้องบนมี ตัวอักษร "กรมข่าวทหารบก" เบื้องล่างมีตัวอักษร ภาษาอังกฤษ  DIRECTORATE OF INTELLIGENCE 

       การออกแบบเครื่องหมายราชการนั้น แบบสัญลักษณ์ที่คิดค้น เพื่อนํามาใช้ มักจะ นิยมเอา ภาพ เทพเจ้าในวรรณคดี มาเป็น สัญลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็น สิริมงคลแก่หน่วย และ ข้าราชการภายในหน่วย โดยมี ความหมายที่เป็นมงคลเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ นั้น สัญลักษณ์ของ กรมข่าวทหารบก ที่เป็นภาพพระเวสสุญาณนั้น เพราะได้นํามาจาก เรื่อง รามเกียรติ์ โดยในการสงคราม ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์นั้น เกือบทุกครั้ง พระราม จะเป็นฝ่าย ชนะ ซึ่งปัจจัยสําคัญ ต่อชัยชนะของฝ่ายพระราม คือ สามารถรู้ถึง กลศึก และ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของฝ่าย ทศกัณฐ์ ได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่ทําหน้าที่ดังกล่าวให้แก่พระรามก็คือ "พิเภก” นั่นเอง พิเภก เดิมเป็นเทพบุตรอยู่รับใช้พระอิศวรเจ้ามีนามว่า "เวสสุญาณ” มีผิวกายสีเหลือง ได้รับ บัญชาจากพระอิศวรเจ้าให้จุติมา เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนําบอก ข่าวคราวให้แก่พระรามใน การปราบทศกัณฐ์ พระเวสสุญาณ ได้รับพระราชทานแก้ววิเศษ มาดวงหนึ่ง จากพระอิศวรเจ้า โดยแก้ววิเศษนี้ สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ ได้ทะลุปรุโปร่ง ดังนั้น เมื่อพระเวสสุญาณมากําเนิดเป็นพิเภก จึงสามารถ หยั่ง รู้เหตุการณ์ได้ถูกต้อง ทุกสิ่งทุกอย่าง จากดวงแก้ววิเศษ ประจํากายนี้เอง ฉะนั้นการที่ นําเอา ภาพพระเวสสุญาณ มาเป็นสัญลักษณ์ ของกรมข่าวทหารบก โดยเป็นรูปในท่านั่ง และมองดู ดวงแก้ววิเศษที่ถืออยู่ จึงถือได้ว่า มีความ เหมาะสม และมีความหมายถูกต้อง ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบของกรมข่าวทหารบก

           สัญลักษณ์ของกรมข่าวทหารบกนี้ ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๗๗ ลง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๓ และใช้เป็นสัญลักษณ์ประจํากรมข่าวทหารบก มาจนถึงปัจจุบัน

img47

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

กรมข่าวทหารบก

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand