สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบอร์ลิน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เบอร์ลิน
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
LEPSIUSSTRASSE 64-66, 12163 BERLIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

koreaflag

เวลาช้ากว่าประเทศไทย -6 ชม.


พ.อ.ปกรณ์ สุทธิลักษณ์ - ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน

พ.อ.ปกรณ์ สุทธิลักษณ์

ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/เบอร์ลิน
 • รรก.ผชท.ทบ. ไทย/โรม
 • รอง ผชท.ทหาร ไทย/เบอร์ลิน
ที่พัก 
 • Hüttenweg 26, 14195 Berlin
โทรศัพท์
 • +49 30-7948-1315
โทรสาร
 • +49 30  7948 1422
มือถือ
 • +49 152-5731-0825
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางชวจรรย์ หริ่มเจริญ - คู่สมรส

นางชวจรรย์ หริ่มเจริญ

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ. กิตติ์กมล ละวรรณา - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/เบอร์ลิน

จ.ส.อ. กิตติ์กมล ละวรรณา

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/เบอร์ลิน

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/เบอร์ลิน
ที่พัก 
 • Lepsiisstr. 82a, 12163 Berlin
โทรศัพท์
 • +49 30-7948-1314
โทรสาร
 • +49 30-7948-1422
มือถือ
 • +49 152-0400-9639
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นางสาว เขมจิรา เอี่ยมสอิ้ง

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout