สน.ผชท.ทหาร ไทย/ปารีส

สาธารณรัฐฝรั่งเศษ
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส
BUREAU DE L' ATTACHE DE DEFENSE AMBASSADE ROYAL DE THAILANDE
8 RUE GREUZE, 75116 PARIS, FRANCE

koreaflag

เวลาช้ากว่าประเทศไทย -6 ชม.


พ.อ.วรเวช วนมงคล - ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส

พ.อ.วรเวช วนมงคล

ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส
 • รรก.ผชท.ทหาร ไทย/ปารีส
 • รรก.ผชท.ทบ.ไทย/เบิร์น (สวิซเซอร์แลนด์)
 • รรก.ผชท.ทบ.ไทย/บรัซเซลส์ (เบลเยี่ยม)
ที่พัก 
 • 6 RUE DU CAP,94000 CRETEIL PARIS,FRANCE
โทรศัพท์
 • 011 33 1 56 26 07 30 , เบอร์ ทบ. 82126
โทรสาร
 • 011 33 1 56 26 07 30
มือถือ
 • 011 33 6 83 44 06 17 
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พ.อ.หญิง ทัญญุตา วนมงคล - คู่สมรส

พ.อ.หญิง ทัญญุตา วนมงคล

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ. กรวิชญ์ พรมชัย - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ปารีส

จ.ส.อ. กรวิชญ์ พรมชัย

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ปารีส

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ปารีส
ที่พัก 
 • 26, rue Greuze 75116 Paris, France
โทรศัพท์
 • +331 56 26 07 30
โทรสาร
 • +331 56 26 07 30
มือถือ
 • +337 55 15 27 75
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นางสาว กนกวรรณ ทองเกิด

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout