สน.ผชท.ทบ. ไทย/ลอนดอน

สหราชอาณาจักรอังกฤษ
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ลอนดอน
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
29-30 QUEEN'S GATE, LONDON, SW7 5JB,UNITED KINGDOM

koreaflag

เวลาช้ากว่าประเทศไทย -7 ชม.


พ.อ.เสกสรร คูห์สุวรรณ - ผชท.ทบ.ไทย/ลอนดอน

พ.อ.เสกสรร คูห์สุวรรณ

ผชท.ทบ.ไทย/ลอนดอน

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/ลอนดอน
 • รองผชท.ทหาร ไทย/ลอนดอน
ที่พัก 
 • 30 Holland villas Road, London, W14 8DH, UK
โทรศัพท์
 • +44-207-225-3155
โทรสาร
 • +44-207-225-3155
มือถือ
 • +44-750-560-4955
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว สุวิพา ทองอุไรพร - คู่สมรส

นางสาว สุวิพา ทองอุไรพร

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ. คณากร เพ็งสาย - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ลอนดอน

จ.ส.อ. คณากร เพ็งสาย

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ลอนดอน

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ลอนดอน
ที่พัก 
 • 186 Holland Road, London, W14 8AH, UK
โทรศัพท์
 • +44-207-225-3155
โทรสาร
 • +44-207-225-3155
มือถือ
 • +44-794-976-0495
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • -

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout