สน.ผชท.ทบ. ไทย/วอชิงตัน

สหรัฐอเมริกา
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
1024 WISCONSIN AVE., NW, SUITE 301, WASHINGTON, DC 20007 U.S.A.

koreaflag

เวลาช้ากว่าประเทศไทย -12 ชม.


พ.อ.สยามรัฐ รุ่งสังข์ - ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน

พ.อ.สยามรัฐ รุ่งสังข์

ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน
 • รรก.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน
 • รรก.ผชท.ทหาร ไทย/ออตาวา
ที่พัก 
 • 2440 Foxhall Road, NW, Washington,DC 20007 U.S.A.
โทรศัพท์
 • 001 1 202 333 9381 เบอร์ ทบ. 82121
โทรสาร
 • 001 1 202 333 9381
มือถือ
 • 011 1 202 340 8778
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว ปรียานันท์ ปานะนนท์ - คู่สมรส

นางสาว ปรียานันท์ ปานะนนท์

คู่สมรส

 

 


พ.อ.ยรรยงค์ อินนันชัย  - รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน

พ.อ.ยรรยงค์ อินนันชัย

รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน

 ตำแหน่ง

 • รอง ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน
 • รอง ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน
ที่พัก 
 • 7805 Foxhound Rd., Mclean, VA 22102
โทรศัพท์
 • +1 202 333 9381
โทรสาร
 • +1 202 333 9381
มือถือ
 • +1 202 813 2894
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • -

 

 


พ.ท.จิรัฏฐ์ แทนงิ้ว - นายทหารจัดหาประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน

พ.ท.จิรัฏฐ์ แทนงิ้ว

นายทหารจัดหาประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน

 ตำแหน่ง

 • นายทหารจัดหาประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน
ที่พัก 
 • 1733 Cy Ct, Vienna, Va 22182
โทรศัพท์
 • 001 1 703 922 9633 เบอร์ ทบ.82123
โทรสาร
 • 001 1 202 33 9381
มือถือ
 • 001 1 202 288 7195
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • พ.ท.หญิง นงคราญ ชื่นภิบาล

 

 


พ.ต.รักษิต ปัญญากาศ - ฝกง.ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน

พ.ต.รักษิต ปัญญากาศ

ฝกง.ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน

 ตำแหน่ง

 • ฝกง.ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน
ที่พัก 
 • 1208 S Walter reed Dr. Arlington, VA 22204
โทรศัพท์
 • +1 202 333 9381
โทรสาร
 • +1 202 333 9381
มือถือ
 • +1 202 802 4188
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นาง วิจิตรา โพธิ์ทองนาค

 

 


จ.ส.ต.วุฒิไกร กองคำบุตร - เสมียน(ธุรการ) ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน

จ.ส.ต.วุฒิไกร กองคำบุตร

เสมียน(ธุรการ) ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน

 ตำแหน่ง

 • เสมียน(ธุรการ) ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน
ที่พัก 
 • 3230 Sydenham St, Fairfax, VA 22031
โทรศัพท์
 • +1 202 333 9381
โทรสาร
 • +1 202 333 9381
มือถือ
 • +1 202 341 5620
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • -

 

 


จ.ส.ต.รังสิวุฒิ นาคขวัญ - เสมียน(จัดหา)ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน

จ.ส.ต.รังสิวุฒิ นาคขวัญ

เสมียน(จัดหา)ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน

 ตำแหน่ง

 • เสมียน(จัดหา)ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/วอชิงตัน
ที่พัก 
 • 7601 Lee Landing Dr., Falls Church,VA 22043
โทรศัพท์
 • -
โทรสาร
 • 001 1 202 333 9381
มือถือ
 • 001 1 202 568 5000
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นางสาว สุวนันท์ ตู้ฉกาจ

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout