สน.ผชท.ทหาร ไทย/มอสโก

สหพันธรัฐเซีย
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/มอสโก
OFFICE OF THE DEFENSE AND MILITARY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
LENINSKY PROSPECKT 148 APT.34, 1 ENTR., FLOOR 10 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION

koreaflag

เวลาเร็วกว่าประเทศไทย +2 ชม.


พ.อ.อภิชัย ทองธรรมชาติ - ผชท.ทบ.ไทย/มอสโก

พ.อ.อภิชัย ทองธรรมชาติ

ผชท.ทบ.ไทย/มอสโก

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/มอสโก
 • รร.ผชท.ทหาร ไทย/มอสโก
ที่พัก 
 • 79A Aviatsionnaya ul. Room 36,Floor 11,Moscow , Russian Federation
โทรศัพท์
 • เบอร์ ทบ. 82129
โทรสาร
 • +7 495 434 45 15
มือถือ
 • +7 (968) 781 71 53
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.สมานันท์ ทองธรรมชาติ - คู่สมรส

ดร.สมานันท์ ทองธรรมชาติ

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ. เจริญรัตน์ ผาเหลา - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/มอสโก

จ.ส.อ. เจริญรัตน์ ผาเหลา

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/มอสโก

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/มอสโก
ที่พัก 
 • Leninsky Prospekt 148 Apt.33,Floor 10,Moscow, 103055 Russia Federation
โทรศัพท์
 • เบอร์ ทบ. 82129
โทรสาร
 • +7 495 434 45 15
มือถือ
 • +7 (965) 329 34 65
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นาง ประไพ ผาเหลา

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout