สน.ผชท.ทหาร ไทย/ย่างกุ้ง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ย่างกุ้ง
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
40 UNIVERSITY AVENUE, BAHAN TOWNSHIP, YANGON

koreaflag

เวลาช้ากว่าประเทศไทย –30 นาที


พ.อ.ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช - ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง

พ.อ.ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช

ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง
 • รรก.ผชท.ททหาร ไทย/ย่างกุ้ง
ที่พัก 
 • 40 UNIVERSITY AVENUE,BAHAN TOWNSHIP, YANGON
โทรศัพท์
 • +95 1514 474
โทรสาร
 • +95 1514 474
มือถือ
 • +95 (99) 6163 8161
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คุณลดาวัลย์ สุทธิวัจน์ชินเดช - คู่สมรส

คุณลดาวัลย์ สุทธิวัจน์ชินเดช

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ. เสน่ห์ จันทร์เส็ง - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง

จ.ส.อ. เสน่ห์ จันทร์เส็ง

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง
ที่พัก 
 • 40 UNIVERSITY AVENUE,BAHAN TOWNSHIP, YANGON
โทรศัพท์
 • +95 1514 474
โทรสาร
 • +95 1514 474
มือถือ
 • +95 99 6695 2695
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นาง จุฑาทิพย์ จันทร์เส็ง

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout