สน.ผชท.ทหาร ไทย/ปักกิ่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปักกิ่ง
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
21 GUANG HUA ROAD, BEIJING 100600, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

koreaflag

เวลาเร็วกว่าประเทศไทย +1 ชม.


พ.อ.อามิตย์ ม่วงเล็ก - ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง

พ.อ.อามิตย์ ม่วงเล็ก

ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง รรก.ผชท.ทหาร ไทย/ปักกิ่ง
ที่พัก 
 • Unit 903, Tower B, Winsor Avenue,No.1 Guang Hua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, PRC
โทรศัพท์
 • +86 10 8531 8741
โทรสาร
 • +86 10 8531 8740
มือถือ
 • +86 130 1182 9791
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาง อลิสสา ม่วงเล็ก - คู่สมรส

นาง อลิสสา ม่วงเล็ก

คู่สมรส

 

 


พ.อ.อาทิตย์ พิกุลทอง - รอง ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง

พ.อ.อาทิตย์ พิกุลทอง

รอง ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง

 ตำแหน่ง

 • รอง ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง
 • รอง ผชท.ทหาร ไทย/ปักกิ่ง
ที่พัก 
 • Apartment No.162, Unit No.2, Building No.2,Jianguomenwai DRC Compound, Chaoyang District, Beijing 100020, PRC
โทรศัพท์
 • +86 10 8531 8742
โทรสาร
 • +86 10 8531 8740
มือถือ
 • +86 132 699 53173
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • พ.ต.หญิง จุฑารัตน์ ภูมณี

 

 


จ.ส.อ. คัมภีร์ ทองดีแท้ - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ปักกิ่ง

จ.ส.อ. คัมภีร์ ทองดีแท้

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ปักกิ่ง

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ปักกิ่ง
ที่พัก 
 • Unit 903, Building A, Beijing Asia-Pacific Building Co,.Ltd. Ya Bao Road, Chaoyang District, Beijing 100020, PRC
โทรศัพท์
 • +86 10 8531 8743
โทรสาร
 • +86 10 8531 8740
มือถือ
 • +86 130 5163 3101
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นาง สุกรรณ์ดา ทองดีแท้

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout