สน.ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว

ญี่ปุ่น
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/โตเกียว
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
6-15-21 SHIMOMEGURO, MEGURO - KU, TOKYO 153-0064, JAPAN

koreaflag

เวลาเร็วกว่าประเทศไทย +2 ชม.


พ.อ.ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ-ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว

พ.อ.ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ

ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว
 • รอง ผชท.ทหาร ไทย/โตเกียว
ที่พัก 
 • 6-15-21 SHIMOMEGURO, MEGURO-KU, TOKYO 153-0064,JAPAN
โทรศัพท์
 • (001-813) 3712 -7314 เบอร์ ทบ. 82127
โทรสาร
 • (001-813) 3792-6759
มือถือ
 • 001-080-8845-9669
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาง ภักวดี สมบัติศิริ-คู่สมรส

นาง ภักวดี สมบัติศิริ

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ ประสิทธิ์ จอมยิ้ม-เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โตเกียว

จ.ส.อ ประสิทธิ์ จอมยิ้ม

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โตเกียว

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โตเกียว
ที่พัก 
 • 6-8-21 Shimomeguro Meguro-Ku Tokyo 153-0064 Japan
โทรศัพท์
 • (001-813) 3712-7314
โทรสาร
 • (001-813) 3792-6759
มือถือ
 • (001-8180) 4150-1987
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นางอุไรวรรณ จอมยิ้ม

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout