สน.ผชท.ทหาร ไทย/โซล

สาธารณรัฐเกาหลี
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/โซล
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
205-56 ITAEWON-DONG YONGSAN-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 140-200

koreaflag

เวลาเร็วกว่าประเทศไทย +2 ชม.


พ.อ.กำธร เกิดท่าไม้ - ผชท.ทบ.ไทย/โซล

พ.อ.กำธร เกิดท่าไม้

ผชท.ทบ.ไทย/โซล

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/โซล
 • รอง ผชท.ทหาร ไทย/โซล
 • หน.นตต.ประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล
ที่พัก 
 • OFFICE OF THE DEFENCE ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY 205-56 ITAEWON-DONG YONGSAN-GU, SEOUL REPUBLIC OF KOREA 140-200
โทรศัพท์
 • (001-822) 798-7581, H:(001-822) 797-4564
โทรสาร
 • (001-822) 793-0788
มือถือ
 • (001-8210)5211-5955
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาง วิภาพร เกิดท่าไม้ - คู่สมรส

นาง วิภาพร เกิดท่าไม้

คู่สมรส

 

 


พ.ต. ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน - นตต.ประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล

พ.ต. ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน

นตต.ประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล

 ตำแหน่ง

 • นตต.ประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล
ที่พัก 
 • 509 Bld.2, Cheongwha Apt., Yongsan-gu, Itaewon-dong, Seoul
โทรศัพท์
 • (001-822) 798-7581
โทรสาร
 • (001-822) 793-0788
มือถือ
 • (001-8201) 4043-4051
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • -

 

 


จ.ส.อ. ไพโรจน์ จำนงเพียร - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โซล

จ.ส.อ. ไพโรจน์ จำนงเพียร

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โซล

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โซล
ที่พัก 
 • 729 Daelim Apartment Building 105,Room 103 Itaewon-dong,Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea
โทรศัพท์
 • (001-822) 798-7581, H:(001-822) 797-4564
โทรสาร
 • (001-822) 793-0788
มือถือ
 • (001-8210)9738-2732
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นาง พัชรินทร์ จำนงเพียร

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout