สน.ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เวียงจันทน์
OFFICE OF THE ARMY ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY
UNIT 21, LOUNG ROTH SOI, RUE LAO THAI, THONPHANTHONG VILLAGE SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE LAO P.D.R.

koreaflag

เวลาเท่าประเทศไทย


พ.อ.ชาตรี แสงทองศรีกมล - ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทน์

พ.อ.ชาตรี แสงทองศรีกมล

ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทน์

ตำแหน่ง

 • ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทน์
 • - รรก.ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์
ที่พัก 
 • 415 Unit 8 Donnokohoum Village, Sisattanak District,Vientiane LAO P.D.R.
โทรศัพท์
 • (856) 020 5599 1642
โทรสาร
 • +856 213 19031
มือถือ
 • (856) 020 5599 1642
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พ.อ.หญิง ณีราวรรณ แสงทองศรีกมล - คู่สมรส

พ.อ.หญิง ณีราวรรณ แสงทองศรีกมล

คู่สมรส

 

 


จ.ส.อ. ศักดิ์นรินทร์ สีหาปัญญา - เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โซล

จ.ส.อ. ศักดิ์นรินทร์ สีหาปัญญา

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/โซล

 ตำแหน่ง

 • เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/เวียงจันทน์
ที่พัก 
 • 001 UNIT 41 RUE LAO THAI, PONPAPAO VILLAGE SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE LAO P.D.R.
โทรศัพท์
 • +856 30 565 7770
โทรสาร
 • +856 213 19031
มือถือ
 • +856 20 556 60545
Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คู่สมรส
 • นาง บุญเทียม สีหาปัญญา

 

 

banner1 banner2 banner3 banner4 banner6

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout