เอกสารรักษาความปลอดภัย

Title ขนาดไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 159.11 KB 02-13-2559
2.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 117.15 KB 02-13-2559
3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 139.21 KB 02-13-2559
4.ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยพ.ศ.2503 181.25 KB 02-13-2559
5.คำสั่งกองทัพบก ที่ 300/2545 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยของกองทัพบก FEATURED 4.64 MB 02-13-2559
6.คำสั่งกองทัพบก ที่ 22/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับของกองทัพบก 10.74 MB 02-13-2559
7.คำสั่งกองทัพบก ที่ 23/2551 เรื่อง มาตรการดำเนินการต่อการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 4.75 MB 02-13-2559
8.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทบ. พ.ศ.2555 323.02 KB 02-13-2559
คำแนะนำการขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 20.23 KB 12-21-2561
9.แบบฟอร์ม รปภ.1 819.5 KB 02-13-2559
10.แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคล 2556 609.39 KB 02-13-2559
11.คำแนะนำการปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ EMPTY 02-29-2559

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout