เอกสารประกอบการสมัคร ช่วยราชการ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส

๑. ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกกำลังพลไปช่วยราชการ ณ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ นาย

๒. นขต.ทบ. ไม่ต่ำกว่าระดับกองพลหรือเทียบเท่า รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๓ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ (๒๘ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๖๓๐ ปิดรับสมัคร)

๓. ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๓ ต.ค. ๖๑

๔. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑) ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐

๕. ดาวน์โหลดนะเบียบการ และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ด้านล่าง

๖. สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร. ๙๘๒๕๘

Title ขนาดไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑ รปภ.๑ ของผู้สมัครและคู่สมรส 218.5 KB 12-05-2560
แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑-๓ ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัคร 64 KB 12-05-2560
ผนวก ก + หนังสือยินยอม 51 KB 12-05-2560
รายละเอียดการรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือก 1.33 MB 12-05-2560

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout