เอกสารประกอบการสมัคร ช่วยราชการ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส

๑. ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกกำลังพลไปช่วยราชการ ณ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ นาย

๒. นขต.ทบ. ไม่ต่ำกว่าระดับกองพลหรือเทียบเท่า รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๓ - ๒๘ ก.ย. ๖๑ (๒๘ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๖๓๐ ปิดรับสมัคร)

๓. ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๓ ต.ค. ๖๑

๔. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑) ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐

๕. ดาวน์โหลดนะเบียบการ และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ด้านล่าง

๖. สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร. ๙๘๒๕๘

Title ขนาดไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑ รปภ.๑ ของผู้สมัครและคู่สมรส 218.5 KB 12-05-2560
แบบ ทบ.๒๐๐-๐๐๑-๓ ประวัติบุคคลย่อ ของผู้สมัคร 64 KB 12-05-2560
ผนวก ก + หนังสือยินยอม 51 KB 12-05-2560
รายละเอียดการรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือก 1.33 MB 12-05-2560

     Untitled 4 222    head    banner govchannel   logokm

ที่อยู่สำนักงาน

กรมข่าวทหารบก อาคาร 1 ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรทหาร 97264 เบอร์โทร 02-2977264 FAX : 02-2977200
จัดทำโดย กองสารสนเทศ กรมข่าวทหารบก , Email webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

Directorate of Intelligence,Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd.,Bang Khunphrom,Phra Nakhon, Bangkok 10200 Thailand

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout