พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กรมข่าวทหารบกเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “พุทธโอวาท 3” เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันพุธที่ ๑ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๔๔๕ ณ ห้องประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

เมื่อ 1 มี.ค. 66 นายโรเบิร์ต แฟรงค์ โกเด็ก (Robert Frank Godec) ออท.สหรัฐฯ/ไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และคณะ ผบช. ระดับสูงของ ทบ. โดยมี พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. และ พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ร่วมให้การต้อนรับ

Continue Reading

ระหว่าง ๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๖๖ พล.ต. พันแสง บุนพัน รอง หน.กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาว (เทียบเท่า ผบ.ทบ.) พร้อมภริยา และคณะ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทบ. โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ และพบหารือกับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และคณะ ผบช. ของ ทบ. ทั้งนี้ พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. พร้อมภริยา และกำลังพล ขว.ทบ. ได้ร่วมให้การต้อนรับตลอดการเดินทางฯ โดยมี พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นนายทหารเกียรติยศ

Continue Reading

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๖ พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก มอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลชนะเลิศ ให้กับทีมกีฬาฟุตบอลอาวุโส ทบ. กลุ่ม ๘ (ทบ.ส่วนกลาง) ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พื้นที่ ทภ.๒ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต. ธนสัณฑ์ อินทร์จงจิต นกง.รร.ขว.ทบ. เป็นผู้ควบคุมทีมฯ

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๓๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ หองประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

พล.อ. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันอังคารที่ ๗ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ หองประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๗ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๙ ณ ลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และพล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันทหารผ่านศึก โดยมี ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!