เพล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นหัวหน้า คณะผู้ช่วยทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เข้าพื้นที่หน่วยทหาร มทบ. ๓๗, นรข.เชียงราย, และ พื้นที่สามเหลื่ยมทองคำ เพื่อตรวจเยี่ยมงานในพื้นที่ ทภ.๓ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

Continue Reading

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ร่วมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมข่าาวทหารบก ครบรอบ ๑๑๑ ปี และ วันคล้ายวันทหารการข่าว ครบรอบ ๓๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ณ กรมข่าวทหารบก

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ ,พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร เลขาฯ คณะกรรมการฯ ได้นำคณะตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย คลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลังแสง สป.๕ คลังแสง ๔, คลังแสง ๖ คส.สพ.ทบ. และ ศบบ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๔

Continue Reading

พล.ต. ดิเรก บงการ รอง จก.ขว.ทบ.พร้อมภริยา, พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี ผอ.สวส.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญเครื่องอิสริยยศ สหไมตรี จากรัฐบาล กพช. โดยมี พระองค์เจ้า Sisowath Rithyravong ออท. ประจำสำนักราชเลขาธิการ กพช. เป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ ณ โรงแรม Jazzotel ซ.รามคำแหง ๓๙ กรุงเทพฯ

Continue Reading

พล.ต. ดิเรก บงการ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธ.ค. ๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ได้เชิญวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.)มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่องอากาศยานไร้คนขับ ในวันศุกร์ที่ ๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. จัดการต้อนรับ จก.ขว.ทร. และคณะ เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ.(๑)

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ พล.ต.ตุลธร นวพิตร ,พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ได้นำคณะตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ กคย.สพ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๔ ณ จ.นครราชสีมา และจ. สระบุรี

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ,พล.ต. ตุลธร นวพิตร ได้นำคณะตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย คลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ ณ. พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ และ มทบ.๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช

Continue Reading

พล.ท. เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานคณะกรรมการ, พล.ต. ตุลธร นวพิตร, พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ได้นำคณะ ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.5 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ในวันที่ 15 ต.ค. 64 ณ จังหวัดพิษณุโลก

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!