พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. นำผู้ร่วมคณะ รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., ผอ.สนข.ขว.ทบ., และ พล.ต. อาปฤทธิ์ฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องส่ง ๔ ททบ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐

Continue Reading

ขว.ทบ. ร่วมกันจัดแจกอาหารแก่ประชาชนรับประทานฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

Continue Reading

จก.ขว.ทบ., รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., ผอ.สนข.ขว.ทบ., พล.ต. อาปฤทธิ์ พาคณะ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ททบ.๕

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. และ พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. ได้นำคณะเข้าร่วมทำการสำรวจ และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสวนเบญจกิติ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐

Continue Reading

จก.ขว.ทบ., รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., ผอ.สนข.ขว.ทบ. และ พล.ต. อาปฤทธิ์ฯ ร่วมบันทุกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ททบ.๕

Continue Reading

จก.ขว.ทบ./ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญ และคลัง สป.๕ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจและตรวจมาตการรักษาความปลอดภัย สป.๕ ณ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.พ. ๒๕๖๔

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี ได้นำ หน.นขต.ขว.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำ ขว.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๓๐ – ๑๓๓๐ ณ บริษัท ต.เสริมมงคล จำกัด ม.๙ ต.นาดี อ.เมือง จว.ส.ค.

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานนำ หน.นขต.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ รร.ขว.ทบ. เวลา ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐

Continue Reading

พล.ท.เทอดศักดิ์ ดำขำ จก.ขว.ทบ. ดำริให้ พล.ต.ดิเรก บงการ รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานนำ หน.นขต.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ บก.ทบ. เวลา ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!