พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ , พิธีไถ่ชีวิตกระบือ และกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๔ พรรษาในวันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย. ๖๖ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

Continue Reading

พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันพุธที่ ๒๔ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

ผชท.ทหาร ปากีสถาน/ไทย และคณะ ขอเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๒๐ – ๑๐๐๐ ณ ห้องลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเสมียนประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๒๙ – ๐๙๔๙ ณ ห้องประชุม รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 6, พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายเหล่า ขว. ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ณ แหล่งสมาคมทหารการข่าว รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันอังคารที่ ๙ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยเรียนเชิญ ผบ.ทบ. เป็นประธานการจัดกิจกรรม ฯ

Continue Reading

พิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการข่าวรุ่นที่ 32 ในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. โดยมี พ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนข่าวทหารบก ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. , รอง.จก.ขว.ทบ. , ผอ.สนข.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์, พิธีสงฆ์ ,พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย และรดน้ำขอพรผูู้บังคับบัญชาชั้นสูง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้นำกำลังพลสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๖๖๖ โดยกรมข่าวทหารบก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๖ ณ บริเวณ สนามหญ้าหน้าเสาธง บก.ทบ.

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!