พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ๑ รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

พ.อ. Stephen Fomiatti (สตีเฟ่น ฟอมมีอาที่) ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาตำแหน่งกับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนำ น.อ. Ritchie Cunningham (ริทชี่ คันนิ่งแฮม) ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/ไทย (ท่านใหม่) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ม.ค. ๖๖ โดยมี เสธ.ทบ., จก.ขว.ทบ., จก.ยก.ทบ. และ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เข้าร่วมฯ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ,รอง จก.ขว.ทบ. ,ผอ.สนข.ขว.ทบ. ,ผอ.สวส.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีทำบุญกำแพงแห่งความระลึกถึง (Memorial Wall) และพิธีรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละในภารกิจของ ทบ. โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค. ๖๖ บริเวณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และอาคาร ๑ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ,รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค. ๖๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. ประธานในพิธี นำ หน.นขต.ขว.ทบ. และ กำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่ง ขว.ทบ. เป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร ขว.ทบ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Continue Reading

พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. เข้าอวยพร จก.ขว.ทบ./หน.ฝขว.ศปก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ลานหน้า ขว.ทบ. ชั้น ๔

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องแต่งกายชุดกีฬา(ชุดวอร์ม) ของ ทบ. จาก ผบ.ทบ. ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (นอกที่ตั้ง) นนส. รุ่นที่ 26 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่ ฉก.จงอางศึก ณ ขว.ป.ข. เขตพื้นที่ ทภ.1 โดยมี ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๖๓๐ – ๑๗๔๐

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!