พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสนามของหน่วยในพื้นที่ จว.อ.บ. และ จว.น.ม. เขตพื้นที่ ทภ.๒ โดยมี ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๕๓๐ – ๑๘๑๐

Continue Reading

พล.ต.กำชัย​ วงศ์ศรี รอง​ จก.ขว.ทบ.​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​เปิด การสัมมนาโครงการเครือข่ายข่าวประชาชนกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพลกรมข่าวทหารบก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก

Continue Reading

พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. นำคณะ ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีลงนามตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กองทัพบก และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี เสธ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศรีสิทธิสงคราม

Continue Reading

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ ขว.ทบ. ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนในระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าว (The RTA – TNI AD Intelligence Expert Talk) ระหว่าง ทบ. กับ ทบ.อินโดนีเซีย โดยมี พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. และ พล.จ. Budi Hariswanto รอง ผช.เสธ.ฝขว.ทบ.อินโดนีเซีย เป็นประธานร่วมฯ โดยทั้งสองฝ่าย ได้มีการหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว ตามแผนงานความร่วมมือทางทหารระหว่าง ทบ. – ทบ.อินโดนีเซีย (Army to Army Talk) จากนั้นได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยน และตอบข้อซักถาม ในระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. พร้อมด้วย คุณฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ขว.ทบ. ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Continue Reading

พ.อ. วิโรจน์ หนูลอย รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์ นำกำลังพล ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมของ ทบ. ในการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๓๐ – ๑๖๐๐ ณ พระอุโบสถ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง​ จก.ขว.ทบ.​ ให้การต้อนรับคณะผชท.ทหาร ต่างประเทศ/ไทย​ในโอกาส​ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์​กองทัพบก​และรับฟังการบรรยายสรุปข้อแนะนำการปฏิบัติทางการทูตฯ (MAC-T​ BRIEFING)​ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสนามของ กกล.สุรสีห์ ณ จว.ก.จ. และ จว.ร.บ. โดยมี ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๖๓๐ – ๑๗๐๐

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันสถาปนา ขว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๒ และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ ๓๔ ในวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน ขว.ทบ. เข้าร่วมงานวันวีรไทย ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ๒๔๘๔ โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!