พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิ.ย. ๖๕ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐

Continue Reading

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คุณฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก และเจ้ากรมข่าวทหารบก ร่วมงานเลี้ยงรับรองของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (Platinum Jubilee) ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ

On June 2nd, 2022. Mrs.Thitichayagorn Bongkarn The Pre…

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ – ๐๙๐๐ ณ บก.ทบ. –

Continue Reading

พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ.เดินทางไปตรวจการฝึกระบบทดสอบข่าวกรองป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 ณ บก.ทภ.2 เมื่อวันที่12 พ.ค.65 โดยมี พล.ต.บุญสิน พาดกลาง รอง มทภ.2 ให้การต้อนรับ

Continue Reading

พล.ต.สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สภาพแวดล้อมความมั่นคงในยุโรป “กรณี รัฐเซีย-ยูเครน” บทบาทของชาติ ตต. และผลกระทบต่อไทย ในวันอังคาร ที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก

Continue Reading

นาย Alon Yehoshua ผชท.ทหาร อิสราเอล/ไทย และ คณะเข้าเยี่ยมคำนับ จก.ขว.ทบ. โดยมี ผอ.สวส.ขว.ทบ. ,ผอ.กตท.ขว.ทบ. ,ผู้แทน กบ.ทบ. และ ยก.ทบ. เข้าร่วมสนทนา เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 1100 ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

On 17th of May 2022, Israel's Defense and Armed forces…

Continue Reading

คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมข่าวทหารบก จัดการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก และทางระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก และภารกิจฯ ในวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก

On the 2nd of May 2022, at 10:00 am. Mrs. Thitichayago…

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บกการ จก.ขว.ทบ. นำคณะ ผอ.สนข.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., รอง ผบ.รร.ขว.ทบ., รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.(๑), รอง ผอ.สนข.ขว.ทบ.(๒), และ ผอ.กผฝ.ขว.ทบ.,ผอ.กรภ.ขว.ทบ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๓๐ ณ ห้องส่ง๔ ททบ.

On the 9th of April 2022 , LTG Direk Bongkarn Director…

Continue Reading

ผชท.ทหาร เมียนมา/ไทย เข้าพบ พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกัน ในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๓๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ

On 28th of April 2022, Myanmar’s Military, Naval and A…

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!