ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. เป็น หน.คณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ ทภ.3 (จว.พ.ล., จว.ช.ร., จว.ช.ม. และ จว.ม.ส.) โดยมี พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมคณะตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๖๕

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมงานพิธีแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 โดยมี รมว.กก. และ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗๐๐ ณ บริเวณพี้นที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ต. David Neo ผบ.ทบ.สป. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทบ. และหาข้อราชการ โดยมี รอง ผบ.ทบ., ปธ.คปษ.ทบ., ผช.ผบ.ทบ.(1) , ผช.ผบ.ทบ.(2), เสธ.ทบ., หน.คณะ ฝสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทบ.(2), มทภ.1, จก.ขว.ทบ., จก.ยก.ทบ. และ ผบ.พล.ร.9 เข้าร่วมการสนทนาฯ ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ ทบ. เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ให้แก่ทายาทของ ร.อ. วิรัติ ผู้ช่วยรอด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.

Continue Reading

นาย Mark Gooding ออท.สหราชอาณาจักร/ไทย เชิญ ผบ.ทบ. เสธ.ทบ. และ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามและกรณีพิพาทต่าง ๆ เนื่องในวันรำลึกทหารผ่านศึก (Remembrance Day) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๕๐ ณ The British Club ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก

Continue Reading

คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ประธานคณะกรรมการ ,พล.ต. วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ ที่ปรึกษา จก.ขว.ทบ. และพล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เลขานุการคณะกรรมการฯ นำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจ และตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลัง สพ.ทบ. (คลังแสงที่ ๒) จว.ล.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ คลังแสงที่ ๒ จังหวัด ลพบุรี

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 5 เมือวันอังคารที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ แหล่งข่าวสมาคมทหารการข่าว รร.ขว.ทบ.

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!