จก.ขว.ทบ. มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจของ ขว.ทบ. เข้าทำการตรวจเยี่ยมและดูและสุขภาพของกำลังพล ขว.ทบ. และครอบครัว

จก.ขว.ทบ. มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจข…

Continue Reading

พล.ต. อาบฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. มอบข้าวสาร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ณ รร.ขว.ทบ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63

พล.ต. อาบฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. มอบข้า…

Continue Reading

พล.ต.ดิเรก บงการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นประธาน การจัดอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

พล.ต.ดิเรก บงการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง เป็นประธาน ก…

Continue Reading

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับ พ.อ.Poh Boon Hock ผชท.ทหาร สป./ไทย เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ ณ ห้องรับรอง ขว.ทบ.

พล.ท.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว จก.ขว.ทบ. รับการเยี่ยมคำนับ พ.อ…

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!