พล.ต. David Neo ผบ.ทบ.สป. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทบ. และหาข้อราชการ โดยมี รอง ผบ.ทบ., ปธ.คปษ.ทบ., ผช.ผบ.ทบ.(1) , ผช.ผบ.ทบ.(2), เสธ.ทบ., หน.คณะ ฝสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทบ.(2), มทภ.1, จก.ขว.ทบ., จก.ยก.ทบ. และ ผบ.พล.ร.9 เข้าร่วมการสนทนาฯ ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ ทบ. เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ให้แก่ทายาทของ ร.อ. วิรัติ ผู้ช่วยรอด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ขว.ทบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.

Continue Reading

นาย Mark Gooding ออท.สหราชอาณาจักร/ไทย เชิญ ผบ.ทบ. เสธ.ทบ. และ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามและกรณีพิพาทต่าง ๆ เนื่องในวันรำลึกทหารผ่านศึก (Remembrance Day) เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๕๐ ณ The British Club ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก

Continue Reading

คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ประธานคณะกรรมการ ,พล.ต. วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ ที่ปรึกษา จก.ขว.ทบ. และพล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เลขานุการคณะกรรมการฯ นำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำรวจ และตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยคลัง สพ.ทบ. (คลังแสงที่ ๒) จว.ล.บ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ณ คลังแสงที่ ๒ จังหวัด ลพบุรี

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 5 เมือวันอังคารที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ แหล่งข่าวสมาคมทหารการข่าว รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. นำกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ ๑๑๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ,พล.ต. กำชัย วงศ์ศรี รอง จก.ขว.ทบ. ,พล.ต. สรวุฒิ ใชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และพบปะกำลังพล ขว.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. (๑) ชั้น ๔ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อในวันพุธที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!