พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน และชมการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศพก.ทบ. (สนามมวยลุมพินี)

Continue Reading

พล.ต.​ วัชรินทร์​ มุทะสิทธุิ์​ ที่ปรึกษา​พิเศษ​ (ผู้แทน​ จก.ขว.ทบ.)​ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ ๒๘ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ พระราชวังพญาไท

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานใน พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ส.ค. ๖๕ ณ บริเวณลานห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. นำข้าราชการกรมข่าวทหารบก ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยยชาญ คณะครูอาจารย์ และผู้แทนหลักสูตร ปบก.รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ทำบุญถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดชนะสงคราม จำนวน ๙ รูป และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรรูป กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตปึที่๑๓๗ ของพระองค์ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ส.ค. ๖๕ ณ รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.​ ดิเรก​ บงการ​ จก.ขว.ทบ.​ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยเรียน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๔.๐๐​

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้กำลังพลออกกำลังกายประจำวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๔ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ต้อนรับคณะทำงานด้านการข่าวของ สนผ.กห. โดยมี พล.ท. มาโนช อ้นจันทร์ หัวหน้าคณะฯ เดินทางมาประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับ ขว.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. (๑)

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้กำลังพลออกกำลังกายประจำวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๓๐ ณ บก.ทบ

Continue Reading

พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ต้อนรับคณะ นทน.หลักสูรต Philippine Army Sergeant Major Course (PASMC) รุ่นที่ ๐๘-๒๐๐๒ ฟังการบรรยายสรุป ณ บก.ทบ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๖๕ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.​ ดิเรก​ บงการ จก.ขว.ทบ.​ ร่วมงานวันสถาปนา​หน่วย​ ยศ.ทบ.​ ครบรอบ​ ๑๒๗​ ปี​ โดย​ ผบ.ทบ.​ เป็น​ประธาน​ในพิธีฯ​ ในการนี้​ จก.ขว.ทบ.​ ได้ร่วมบริจาค​เงินสมทบกองทุน​ ยศ.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๖๕ ณ ยศ.ทบ.

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!