พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. นำข้าราชการกรมข่าวทหารบก ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยยชาญ คณะครูอาจารย์ และผู้แทนหลักสูตร ปบก.รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ทำบุญถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดชนะสงคราม จำนวน ๙ รูป และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรรูป กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตปึที่๑๓๗ ของพระองค์ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ส.ค. ๖๕ ณ รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.​ ดิเรก​ บงการ​ จก.ขว.ทบ.​ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยเรียน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๔.๐๐​

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้กำลังพลออกกำลังกายประจำวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๔ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ และ หน.นขต.ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ. ต้อนรับคณะทำงานด้านการข่าวของ สนผ.กห. โดยมี พล.ท. มาโนช อ้นจันทร์ หัวหน้าคณะฯ เดินทางมาประสานความร่วมมือด้านการข่าวกับ ขว.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ขว.ทบ. (๑)

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้กำลังพลออกกำลังกายประจำวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการเตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ.ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๓๐ ณ บก.ทบ

Continue Reading

พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ต้อนรับคณะ นทน.หลักสูรต Philippine Army Sergeant Major Course (PASMC) รุ่นที่ ๐๘-๒๐๐๒ ฟังการบรรยายสรุป ณ บก.ทบ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ บก.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๖๕ ณ บก.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.​ ดิเรก​ บงการ จก.ขว.ทบ.​ ร่วมงานวันสถาปนา​หน่วย​ ยศ.ทบ.​ ครบรอบ​ ๑๒๗​ ปี​ โดย​ ผบ.ทบ.​ เป็น​ประธาน​ในพิธีฯ​ ในการนี้​ จก.ขว.ทบ.​ ได้ร่วมบริจาค​เงินสมทบกองทุน​ ยศ.ทบ. เมื่อวันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๖๕ ณ ยศ.ทบ.

Continue Reading

รร.จปร. ได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกราบบังคมทูลเชิญ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน และ พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ร่วมเป็นเกียรติไปร่วมงาน​ และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาฯ พร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะ​พระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ส.ค. ๖๕

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!