พล.ต. สรวุฒิ ไชยบุตร ผอ.สนข.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาหัวข้อ “แผนรวบรวมข่าวสาร ฝขว.ศปก.ทบ.) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ในห้วงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ. A-One Royal Cruise Hotel Pattaya จ.ชลบุรี

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๙ ณ บริเวณสำนักงาน จก.ขว.ทบ.

Continue Reading

พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และภริยา เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขว.ทบ. ประจำปี ๖๕ ในวันพุธที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ขว.ทบ.

Continue Reading

เมื่อ 16 มิ.ย. 65 พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา ขว.ทบ. พร้อมด้วยคณะคู่สมรส บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ททบ.

Continue Reading

พลตรี กำชัย วงศ์ศรี รองเจ้ากรมข่าวทหารบก,พันเอก สุวพจน์ จุลกทัพพะ ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย นำกำลังพลกองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหารบก ฝึกยิงปืน/อารักขาบุคคลสำคัญ ณ สนามยิงปืนตำรวจสันติบาล โดยมีผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๕

Continue Reading

พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นประธาน สัมมนาการทูตฝ่ายทหาร ในหัวข้อ “การดำเนินนโยบายการทูตฝ่ายทหารของไทยท่ามกลางสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Continue Reading

พล.ท. ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. ได้กรุณาดำเนินการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เป้าหมายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว และสถานการณ์โลก ในภาพรวม” ให้แก่ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 5 ณ ห้องเรียนเอนกประสงค์ รร.ขว.ทบ. โดยมีคณะ ผบช., คณาจารย์ รร.ขว.ทบ. และชุดครู พัน.นร.ฯ ร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย เมื่อในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ รร.ขว.ทบ.

Continue Reading

เมื่อ 9 มิ.ย. 65 พล.ร.อ. John Aquilino ผบ.กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก (USINDOPACOM) เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เพื่อแนะนำตัว พร้อมทั้งหารือข้อราชการ ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ ทบ. เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ. โดยมี พล.ท.ดิเรก บงการ จก.ขว.ทบ. และ พล.ต. ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์ ผอ.สวส.ขว.ทบ. เข้าร่วมการสนทนาฯ

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!