คุณ ฐิติชญากรณ์ บงการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมข่าวทหารบก จัดการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านทหารบก สาขากรมข่าวทหารบก และทางระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก และภารกิจฯ ในวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารบก

On the 2nd of May 2022, at 10:00 am.
Mrs. Thitichayagorn Bongkarn the President of the Army Wives Association, branch of Directorate of Intelligence has arranged the first meeting of 2022 with all the branch members at the meeting room, Directorate of Intelligence and Video Teleconference
in order to explain the policy of the Royal Army Wives Association and the missions for the Army Wives Association, branch of Directorate of Intelligence
in addition, the meeting was accordance to the government’s policy to prevent the Covid-19 pandemic.

Close Menu
error: Content is protected !!